Norma není dogma. To, že to není podle normy neznamená, že je to špatně, alespoň do té doby, dokud to funguje.

Je potřeba nasadit PowerBI v “širokém” prostředí? V korporaci? Ve velké firmě? Pro mnoho reportů a mnoho uživatelů? Nebo-li chceme “Enterprise solution“? Ano?
Tak jdeme na to (a možná se nám to i povede).

Základem je prostředí = kontext

PowerBI nebude žít jen samo o sobě. Nevyženeme ho na opuštěný ostrov. PowerBI je vlastně taková třešnička na dortu celého datového prostředí/řešení/architektury. Takže musí synergicky fungovat se všemi komponenty, které kolem sebe má a ještě navíc vypadat skvěle.

Datovou architekturu si můžeme představit takto, to je ten náš kontext.

Architektura prostředí

Když to vezmeme zjednodušeně, tak na obrázku jsou vidět tři základní body, které se k PWBI vztahují a které je potřeba řešit.
– umístění
– datový vstup
– výstup (přístup uživatelů k PWBI)
Kolem těchto tří bodů se bude všechno točit.

Základní termíny

Na začátek si sjednotíme slovník. Tzn. navštívíme jiný post :-).

http://scoutincloud.eu/2022/04/powerbi-zakladni-terminy/

Jmenné konvence

Než něco někam umístíme, tak si to musíme správně pojmenovat. Opět návštěva jiného postu.
http://scoutincloud.eu/2022/04/powerbi-jmenne-konvence/


Od teorie k praxi

Není nad to si teorii přetavit do praxe. Proto teorii rovnou vynecháme a vrhneme se na praxi.
Níže naleznete popis toho, co všechno je potřeba rozmyslet a udělat když se tvoří PWBI report.

Výchozí situace (kontext)

 • Organizace s N zaměstnanci se zaměřením XY (dejme tomu, že N je tak veliké, aby již mělo smysl mluvit o nasazení PWBI do online tenantu).
 • Organizace má klasickou BI architekturu
  • Datové zdroje
  • Integraci datových zdrojů
  • Landing/Stage vrstvu
  • DWH/Core vrstvu
  • Datamart vrstvu
  • Sémantickou/reportingovou/analytickou vrstvu (viz obrázek výše)
 • Není uvažováno o realizaci analytické vrstvy například v Analysis Services.
 • Datovým zdrojem pro reporting má být datamart/reportingová vrstva.
 • Řízení přístupů probíhá přes Active directory, případně přes Office365 (Microsoft365).
 • Je potřeba vytvořit interní reporting, do kterého budou mít přístup všichni zaměstnanci, jak pro přístup k provozním datům, tak k datům pro byznys potřebu. Ne všichni uživatelé smějí vidět všechno.
 • Některým uživatelům bude umožněn přístup přímo k datům (relační reportingová vrstva) a některým uživatelům bude umožněn přístup pouze do PWBI tenantu.
  Uživatelé jsou různě zdatní. Některým bude dovoleno si nad PWBI datasety stavět vlastní reporty a zbytek bude jen koukat.
  • Z toho plynou byznys role (neplést s PWBI rolemi) 
   • viewer = pouze přístup k reportům
   • contributor = přístup k reportům + možnost stavět nad datasety vlastní reporty (které může sdílet ostatním) 
   • power user = vše jako předešlé role + přístup do pokladové reportingové vrstvy, je to takový analytik, který si dělá query nad daty
 • Realizace nemusí být sériová, je možné provádět kroky realizace paralelně. Záleží na tom kolik rukou v realizačním týmu je. Některé kroky jsou obecné a mohou se aplikovat na jakýkoli report či na celé prostředí a jiné jsou zase specifické pro konkrétní použití (roli, uživatele, dataset, report, workspace).

Následuje seznam kroků realizace.

Kroky realizace

 • Příprava dat
  • Příprava sémantické/reportingové vrstvy v podobě pohledů (views) nad relační datamartovou databázi. Nemusí jít o samostatnou databázi, ale třeba jen skupinu tabulek v určitém schématu.
  • Kromě základních datamartových dat jsou v reportingové vrstvě připravené i míry a ukazatelé, které je možné v relační vrstvě připravit. Omezíme tím náročnost generování PWBI reportu a přesuneme výpočetní zátěž na nižší vrstvu, která si s ní lépe poradí.
  • Názvy atributů v pohledech už jsou uživatelské/byznysové. Vyhneme se tím přejmenovávání v PWBI reportu a všechny reporty nad reportingovou vrstvou budou konzistentní (nejhorší je, když si stejná data, každý pojmenuje jinak, to se pak v tom nikdo nevyzná).
  • V této vrstvě by již nemělo být moc transformací ani výpočtů, ty už by měla obsahovat vrstva datamartu. Pokud by se v každém reportu, nad stejnými daty, počítalo něco znova, tak se může stát, že každý report bude ukazovat stejné ukazatele jinak.
  • Tato vrstva by měla obsahovat jen data potřebná k reportingu a nic navíc (co se dále nepoužije).
  • Tato vrstva nás případně i ochrání před změnou datamartu. Pokud se datamart bude měnit, tak je možné upravit views, tak aby reporting mohl fungovat zatímco se nižší vrstvy budou měnit a upravovat. Až se vše usadí, změní se reportingová vrstva (pokud to bude potřeba) a upraví se samotné reporty. Ano, z toho plyne riziko, že se rozjede podoba datamartu a reportingové vrstvy.
  • Pokud potřebujete do reportingu dostat přirozené klíče ze zdrojových systému, tak se k nim chovejte jako k jakýmkoli jiným popisným atributům. Pro realizaci vazeb mezi reportingovými entitami použijte umělé klíče z DWH/datamartu.
 • PWBI přístup k datům
  • Máme připravená podkladová data, teď se k nim potřebujeme dostat. Nejjednodušší způsob je pomocí databázového uživatele. Ten nám stačí jen s read právy do db schématu kde je vytvořena reportingová vrstva. Pak už jen stačí znát adresu sql serveru a název databáze. Protože máme připravená pokladová views, tak nám stačí nalinkovat potřebné objekty.
  • Datové zdroje si parametrizujte. V ideálním světě vyvíjíme na DEV prostředí a finále prezentujeme na PROD prostředí = máme DEV a PROD data. Není potřeba mít pro každé prostředí samostatný report. Je možné si vytvořit parametry, které obsahují název serveru a databáze pro jednotlivá prostředí a parametry pak podle potřeby měnit.
 • PWBI Import/Direct/Hybrid
  • Jak často se budou data reportu měnit? Každý měsíc/týden/den? Pokud takto, tak si data do reportu naimportujeme.
  • Pokud data potřebujeme častěji (třeba jde o monitoring datových zpracování, kde potřebujeme znát aktuální stav co čtvrt hodiny), tak si vybereme DirectQuery. Pak se nám data aktualizují přímo z db při každém otevření reportu, refreshi či přechodu mezi stránkami reportu. Pozor, ale na množství stahovaných dat.
  • Samozřejmě, že záleží i na množství dat. Dat bychom v reportu neměli potřebovat hodně. Agregace si uděláme v nižší vrstvě a tím si množství dat snížíme. Případně můžeme použít i where s parametrem pro stahování konkrétnějších dat z reportingové vrstvy. A import s DirectQuery můžeme i kombinovat. Velké tabulky, které se často nemění (třeba číselníky a dimenze) můžeme importovat a pro rychle se měnící fakta můžeme použít DirectQuery = hybrid.
 • PWBI model
  • Vazební atributy pro tvorbu modelu máme připravené již v reportingové vrstvě, takže relace nám může vytvořit PWBI samo (i když automatickou tvorbu relací nedoporučuji, člověk je pak stejně musí ručně kontrolovat).
  • Doporučuji si vymodelovat hvězdu, případně vločku a do nějakých velkých složitostí se nepouštět. Není moc případů kdy je reálně využitelný košatý siamský strom.
  • O modelování tu moc řeč nebude. Omezíme se na realizaci relací mezi entitami pomocí vazebních atributů. Model jako takový, by již měl být vytvořen/připraven v datamartu či v reportingové vrstvě – v PWBI vlastně jen realizujeme již připravené relace.
  • Pokud máte, tak si přidejte datumovou dimenzi. Ta se vždycky hodí. Zejména pokud nemáte kontinuální časovou řadu přímo v datech. Někdy se hodí datumových dimenzí více, ale to už stačí referencovat tu první přidanou.
 • PWBI atributy
  • Názvy atributů jsou už vytuněné v reportingové vrstvě.
  • Atributy, které se nebudou v reportingu používat se mohou skrýt (ať je někdo nezneužije – třeba vazební ID atributy). Případně nemusí ani být v reportingové vrstvě.
  • Vyberte jeden způsob formátování pro data, čísla, peníze, atd. a ten používejte všude (ať vše vypadá konzistentně).
  • Atributy si zaškatulkujte do složek podle významu.
  • U důležitých (a to jsou vlastně všechny atributy) atributů vyplňte popisy, ať uživatelé vědí co co znamená a ať to následně umí použít. Případně i vzorečky pro výpočet ukazatelů.
  • Správně seřaďte datumové atributy, vytvořte si hierarchii. Ať jdou měsíce pěkně za sebou a ne podle abecedy.
 • PWBI vizualizace
  • Už máme v reportu data, už máme model, tak můžeme začít s vizuály.
  • Vytvořte si jednotný layout. Kde budou meta informace (přihlášený uživatel, datum a čas načtení zdrojových dat, datum a čas refreshe dat, případně hodnoty důležitých vstupních parametrů, které ovlivňují způsob načítání dat), filtry, hlavní věcné vizuály (grafy, tabulky). Případně doplňte o vizuální oddělovače. Taková čára oddělující filtry od dat udělá divy.
  • Všechny tabulky napříč reportem formátujte stejně. Držte konzistenci v podmíněném formátování (třeba barvičky pro škálování ať škálují všude stejně).
  • Nesnažte se na jednu stránku reportu naházet co nejvíce dat. Méně je více, více než kdy jindy.
  • Vytvořte si separé stránku kam budete psát release notes – ať uživatelé vědí co je v reportu nového.
  • Vytvořte si separé stránku se slovníčkem. Pokud je potřeba vysvětlit nějaké termíny či reálie, tak se to hodí mít přímo v reportu.
 • PWBI report máme hotový (křtiny)
  • Je potřeba si report správně pojmenovat. Chce to jednoduchý, věcný a tematický název.
  • Pokud máte reportů hodně, tak se hodí i jednoznačný identifikátor ve formě prefixu či postfixu. Pokud bude konzument report reklamovat, stačí zadat identifikátor a je jasné kam je potřeba se podívat.
  • Mějte někde, dobře strukturovaný, seznam reportů s jejich popisem. Takový katalog. Uživatelé ho mohou používat jako základní rozcestník a můžete tam přidat i informaci o tom kdo je vlastníkem reportu, kdo je kontaktní osobou v případě problémů, kdy se refreshuje, atd.
 • PWBI verzování
  • Než začneme PWBI reporty publikovat do onlinu, tak je potřeba si říci jestli máme verzovací ambice.
  • Chceme mít historii jednotlivých verzi PWBI reportu?
  • Chceme mít kontrolu nad tím kdo a kdy v reportu provedl nějakou změnu?
  • Bude na jednom reportu pracovat více lidí, kteří by si mohli lézt do zelí? Jde o paralelní práci – v jeden moment více developerů na jednom reportu (zas tak často se to nestává, ale náhoda je blbec).
  • V praxi jsem narazil pouze na jeden efektivní způsob verzování. Nahrávání pbix souborů do Gitu mi moc rozumné nepřijde. Navíc v momentě kdy jsem toto řešil nebyl jednoduchý způsob jak zDevOpsovat nasazení reportu z Gitu do PWBI online služby jednoduchým způsobem. Já zvolil SharePoint.
  • V nastavení workspace je možné, k němu, přiřadit Workspace OneDrive. A když vytvoříte SharePoint stránku, tak co se stane? Založí se i OneDrive – pak už stačí spárovat tento OneDrive s PWBI workspace a můžete spravovat pbix soubory v SharePointu. To znamená, že můžete pbix soubory vesele verzovat, check outovat a check inovat a máte vyhráno. Když se potom z tohoto OneDrive nasadí report do online služby, tak stačí synchronizovat OneDrive a můžete s reporty pracovat přes průzkumníka ve Win. Jakákoli úprava v reportu se poté rovnou přenese do reportu, který je nasazen.
Přiřazení OneDrive k PWBI workspace
Check out přes SharePoint
Postup tvorby PWBI reportu při verzování
 • PWBI workspace
  • Report je hotový. Je potřeba ho někam dát. Jako základní skříň, do které se strkají šanony (reporty), slouží workspace.
  • Je to taková základní jednotka pro řízení přístupů k reportům. Pustím tě do workspace, uvidíš reporty.
  • Opět věcné pojmenování, aby bylo poznat čeho se reporty uvnitř týkají.
 • PWBI deploy
  • Je více možností jak report do workspace dostat a je to vlastně hlavní část toho jak je celý PWBI ekosystém koncipovaný.
   • Publish přímo z PWBI reportu – málo flexibilní
   • Deployment pipeline v PWBI service – moc robustní
   • Deploy z OneDrive připojené SharePoint stránky – pro mě ideál (viz bod výše)
   • Upload pbix souboru z PWBI service – krkolomné
 • PWBI uživatelé
  • Konzumenti reportů jsou uživatelé, lidé = jednotlivci. Už od počátku věků se lidé rádi shlukují = tvoří skupiny. A to ctí i PowerBI. Přístup uživatelů k reportům jde řídit přes jednotlivce i přes skupiny (třeba O365 skupiny či security skupiny v AAD).
  • Je výhodné uživatele, kteří pracují s PWBI určitým, společným způsobem, dávat do skupin. Pak je můžete ovlivňovat hromadně = řídíte oprávnění pro skupinu a to se aplikuje na všechny členy skupiny. Ušetří vám to mnoho práce.
 • PWBI práva
  • A už je tu finále. Teď už jen do reportu pustit davy.
  • Opět je tu několik možností jak přidělit práva na report.  Základem je pustit uživatele do celého workspace. Pokud v něm jsou, tak report vidí. Pak už jen záleží na tom jakou roli uživatel má.
   • Viewer – uživatel může pouze číst, nepotřebuje PRO licenci pokud je workspace v Premium verzi
   • Contributor – uživatel může vytvářet, editovat, kopírovat a mazat objekty ve workspace, publikovat reporty, nastavovat datasety a spravovat pwbi bránu.
   • Member – uživatel má navíc práva dávat práva, ne všechna, ale může rozhodovat o tom kdo bude viewer a kdo contribotur a dává práva ostatním uživatelům pro reshare
   • Admin – ten už může úplně všechno
Nastavení práv pro workspace
 • Jak práva řídit? Jednotlivě nebo skupinově? Rozhodně skupinově. Asi se nestane, že byste dělali report jen pro jednoho jediného uživatele. Většinou jich je víc, celá skupina.
  • Workspace – přidáte uživatele/skupinu a přidáte role uvedené výše
  • Dataset (Dataset – Manage permissions) – pokud přidáte práva skupině/uživateli bude mít práva na dataset, v detailu můžete vybrat dvě oprávnění
   • Build content – může nad datasetem vytvářet reporty (pokud toto právo nemá, tak je mu přístup k datasetu na prd)
   • Share dataset – může dataset sdílet jiným uživatelům
  • Report (Report – Manage permissions) – opět to jsou dvě možné oprávnění, bacha pokud dáte uživateli práva na report, ale seberete mu práva na dataset, tak sice uvidí report, ale žádná data v něm + pokud dáte takto práva na report tak uživatel automaticky dostane práva na dataset
   • Build content  – může vytvářet reporty nad datasetem tohoto reportu
   • Share report – může report sdílet s jinými uživateli
Přiřazení práv pro konkrétní dataset
 • A to je vše. Udělali jsme report a zpřístupnili ho publiku.

A ještě jedna tip/úvaha na závěr.
Pokud chcete, aby si PWBI uživatele dělali reporty sami, ale nechcete je pustit do podkladové reportingové vrstvy, tak je pusťte do datasetu.
Vytvořte dataset s daty a modelem a ten zpřístupněte uživatelům pro tvorbu vlastních reportů. Data mají předpřipravená, žádnou rotiku tam neudělají a mohou si vytvářet vlastní reporty. Vlk se nažere a data zůstanou celá. 🙂

V průběhu psaní mi téma ujelo trochu stranou. Takže pokud nějaká Vaše otázka zůstala nezodpovězená, tak se neváhejte zeptat.