Aby si všichni krásně rozuměli, tak je potřeba sjednotit termíny a pěkně je vysvětlit.

Tenant
Pro jednoznačně definovaný objekt, který existuje v nějakém prostředí nezávisle na jiných objektech. Takový malý ekosystém. Třeba akvárko je tenant ve vašem bytě. Tento objekt obsahuje další objekty, které k němu patří a vlastně ho definují.

V materiálech od MS bývá přirovnání k bytovému komplexu. Existuje bytovka, v které jsou jednotlivé nezávislé byty – tenanty. Máte od něj klíče, můžete do něj vstoupit a vevnitř máte plno věcí a nepořádku.

Ve vztahu k PWBI. Je tenant účet vaší organizace ve službě Office 365 či Microsoft Azure. Účet obsahuje subskripce, uživatelské skupiny, domény, uživatele, datasety, reporty a ostatní služby či objekty.

Je to základní prostředí, v kterém se budeme pohybovat.

Workspace
Je prostor tenantu kam se ukládají reporty. V analogii k předchozímu vysvětlení tenantu je workspace skříň ve vašem bytě kam ukládáte šanony (reporty). Od skříně máte klíče a to, že někdo má klíče od bytu neznamená, že má klíče i od skříně.
Workspaces jsou kontejnery, do kterých se ukládají datasety, reporty, aplikace, dashboardy, atd.

Dataset
Je datová sada, která je zdrojem dat pro vizualizace v samotném reportu. Je napojena na datový zdroj z jedné strany a z druhé strany na report. Můžete si ji představit jako podkladovou excelovou tabulku, která obsahuje data, která chcete prezentovat.

Report
Vizuální vrstva, která čerpá data z datasetu a přetváří je ve vysvětlující vizualizace.

Tenant je jasně daný. Workspaces, datasety a reporty je možné vytvářet a spravovat.

Dashboard (řídící panel)
Jde o stránku, která obsahuje vizualizace z různých reportů, které “vypráví příběh”.
Různé reporty mohou obsahovat různé informace. Někdy se však hodí namíchat si přehled z více reportů najednou. K tomu slouží dashboard.
Do něj je možné připnout různé vizuály z různých reportů v jednom workspace. Jako kdyby jste si ze šanonů (reportů), které máte ve skříni (workspace), vzali ty zajímavé papíry/listy (vizuály) a nalepili si je na samostatný papír (dashboard), pro rychlý přehled.

Vizuál
Konkrétní graf nebo tabulka v reportu. Vizuální prvek, který interpretuje data. Základní stavební kámen reportu.