Category: Azure SQL Database

SQL Tips #7 Přístupová práva v Azure SQL databázi

Řízení přístupových práv je důležitou součástí správy databázového serveru. Umožňuje určit, kteří uživatelé a skupiny…

SQL Tips #6 Index optimalization

SQL procka pro rebuild či reorganizaci indexů tabulky v db schématu. Pokud je potřeba dělat…

SQL Tips #5 count() vs exists()

count(*) Funkce, která vám vrátí počet řádků ve výsledku sql dotazu. Dá se pěkně kombinovat…

SQL Tips #4 Union vs Union all

Vždycky když potřebuju, tak si nejsem úplně jistý, jaký je rozdíl mezi union a union…

SQL Tips #3 Cross database querry in Azure SQL Databases

Občas je potřeba mít možnost se z jedné Azure databáze připojit do druhé Azure databáze a udělat si…

SQL Tips #2 Upsert

If the insert operation would cause the conflict target uniqueness constraint to fail, then the…

SQL Tips #1 If exists (truncate)

Sometimes you need to truncate table. But sometimes truncate fails, when there is no table…

Sending email notification from Azure Data Factory

I have already written about sending e-mails from ADF, you can find the contribution here,…

PowerBI: Řazení sloupců matice dle datumového atributu

Už podle obrázku je poznat o jaký problém jde. Máme matici a ve sloupcích datumový…

How to deploy AdventureWorks sample database to Azure SQL database (part 1)

Goal: Deploy sample database to Azure SQL server from MS sample files. Prerequisites: Azure SQL…