Už podle obrázku je poznat o jaký problém jde.
Máme matici a ve sloupcích datumový atribut. Sloupce se řadí pěkně od nejmenšího po největší. To, ale nechceme.
Chceme na první pohled vidět jak se Status vyvíjel v poslední době a ne před rokem/měsícem/týdnem.
Bohužel v možnostech řazení volbu sloupců nemáme. A když nemáme tak se musíme zařídit jinak.

Já mám výhodu, že zdroj mých dat je relační. Pod PWBI je Azure SQL databáze. Stačí tedy upravit zdrojový dotaz.

Ve skutečnosti mám dotaz složitější, zde jen jen o ukázku

Stačí obyčejný datediff datového atributu a aktuálního dne. A aby nejvyšší datum mělo nejmenší číslo, tak tam dáme absolutní hodnotu (matice řadí sloupce od nejmenšího po největší).

abs(datadiff(day,BusinessDate,getdate()))

Pak už jen stačí seřadit požadovaný atribut podle rozdílu.

A řazení je tak jak je potřeba.

Pokud by nešlo upravit podkladová data, tak je možné potřebný atribut vytvořit i v Power Query.

  each Number.Abs
  (
    Duration.Days
    (
      Duration.From
      (
      Date.From([BusinessDate]) - Date.From(DateTime.LocalNow())
      )
    )
  )

Sort matrix by date column.