Pokud se ve věcech chcete vyznat, musíte je mít zorganizovány. Zejména pokud jich je více.
Do skříně také nedáváte prádlo jak vám zrovna přijde pod ruku. A pokud ano, tak stačí zaspat a už toho litujete.
Stejné je to taky kolem reportů. Když je uklizeno a organizováno, tak je orientace hnedle jednodušší.

Workspace
Workspace je nutné dobře pojmenovat. Z názvu musí být jasné, čeho se obsažené reporty týkají, kdo je vlastníkem obsahu a případně identifikátor nějakého vyššího organizačního členění. U workspace si můžete dovolit i nějakou tu mezeru mezi slovy. Jde přeci o byznys název.

Například
<identifikátor oblasti><vlastník obsahu><věcná tématika>
“CZ SalesDept Orders”


Dataset
Názvy datasetů většinou kopírují název reportu, na který jsou napojeny, ale mohou existovat datasety, které nepatří jen ke konkrétnímu reportu. Jde o sdílené datasety, které může používat více reportů.

Sdílený dataset
Může jít třeba o datumovou dimenzi, kterou máte v jednom datasetu, který připojujete k více reportům.
Identifikace těchto datasetů pak musí být preciznější. Musí být na první pohled jasné o čem dataset je a že jde o sdílený dataset. Zde už bych se mezerám a diakritice vyhnul. Jde spíše o technický název než o nějaký líbivý byznysový.

Například
shared_<věcná tématika>
“shared_dateDimCzEng”

Dataset reportu
Když se vytvoří report, vytvoří se k němu i dataset, který má stejný název jako report. Pokud dataset bude sloužit jen jednomu reportu, tak se pro přehlednost může ponechat stejné jméno jako reportu. Pokud je potřeba, tak je možné i dataset přejmenovat a rozpojit tak názvovou vazbu mezi datasetem a reportem.
Zde záleží na vás.


Report
Název reportu je byznysový. Je potřeba na první pohled zjistit o co v reportu jde. Základní určení reportu je již v názvu workspace, takže více méně stačí mít v názvu reportu jen jeho byznysový účel.
Zároveň se, ale hodí mít v názvu i jeho jednoznačnou identifikaci (krátkou). Třeba číslo nebo kód. Když potom budete komunikovat s uživateli či developery stačí zmínit číslo/kód a hned je jasné o jakém reportu je řeč. Tento identifikátor je výhodnější mít jako postfix, kvůli řazení. Případně pokud chcete řazení reportů ve workspace řídit jinak než abecedně, tak je potřeba použít prefix.

Například
<věcná tématika><kód>
“Total orders (SD32)”


Dashboard
Jde o mix různých reportů. Různé vizuály jsou poskládány do jednoho celku, který dává smysl. Tento smysl by měl být zohledněn i v názvu dashboardu.
Název by měl být věcný a opět zde můžete mít identifikátor.

Například
<věcná tématika> <kód>
“Přehled prodejů všech oddělení (D01)”


Vizuály
Vizuály v PWBI reportech mají vlastnost “Title”. Tím můžete prvku přidat titulek. Tento titulek dále slouží jako název vizuálu pod, kterým se zobrazuje třeba při práci se záložkami (bookmarks).
To se pak hodí mít pěkně pojmenovaný i vizuál jehož titulek nikde nezobrazujeme.
Zde se už pojmenovávání řídí zcela byznysově.