Sémantická vrstva vysvětluje data z byznysového pohledu (nebo jakéhokoli jiného pohledu). Umožňuje uživatelům přistupovat k datům pomocí obecného názvosloví.
Technické a databázové názvy jsou nahrazeny lépe srozumitelnými “překlady”. Jde o zjednodušení a umožňuje snazší práci s daty.

Sémantická vrstva může být realizováno formou views (pohledy) nad databázovými tabulkami.

Table atributeView atribute
UnifiedCustomerZákazník
ProfitAmountZisk
TransactionDateDatum transakce
OrderNumČíslo objednávky

Reporting se pak dělá úplně sám :-).