Vždycky když po mě někdo vystřelí tímto termínem, tak znejistím. Nikdy jsem definici nečetl, takže spoléhám na to, že střelec mi ten termín i vysvětlí.
Ale už je asi na čase se na tu definici podívat.

Velbloudí notace
Je to způsob zápisu víceslovných frází. Například název tabulky, název atributu, název proměnné, atd.
Jednotlivá slova nejsou oddělena (ani mezerou, ani pomlčkou, ani podtržítkem), ale navazují přímo na sebe. Aby se pak odlišila a nevyšla z toho jednolitá změť, tak se používá
Lower-camelCase (velbloud dromedár)
První písmeno fráze je malé a každé další slovo začíná kapitálkou = clientId, poZahraděBěžíKohout, atd.
Upper-CamelCase (velbloud dvouhrbý)
První písmeno fráze je velké a každé další slovo začíná kapitálkou = ClientId, PoZahraděBěžíKohout, atd.

A proč velbloudí případ? Když si představíte velblouda, tak má jeden hrb ve svém středu v případě dromedára a dva v případě velblouda dvouhrbého.

Velbloud dromedár
Velbloud dvouhrbý