Co je UAL? Přeci University of the Arts London 🙂

Ok, pokud zrovna nechcete studovat umění, tak zkratka UAL má i jiný význam. V datovém světě to je User Access Layer = uživatelská přístupová vrstva.
Je to vrstva v datovém modelu, která zpřístupňuje data uživatelům. Je to vlastně to samé co DAL = data access layer.l
Může jít třeba o view vrstvu nad datovým skladem, do které se dávají práva uživatelům. Uživatelé se tak dostanou k datům, ale třeba jen pro čtení či je jejich přístup omezen definicí view = vlk se nažere a koza zůstane celá.