Teď bude trochu řeči o integraci. Data k vám mohou doputovat dvěma základními způsoby.
Buď si je aktivně stáhnete nebo vám je někdo/něco doručí = aktivní a pasivní způsob = pull a push.

Push
Data jsou mi předána bez mého aktivního zapojení. Mám integrační nástroj (třeba SSIS, ADF, Boomi, Informatica, atd.) a tím mi jsou data doručována do mého úložiště. Integrační nástroj není v mé správě a já nedávám impuls k přenosu dat. Pasivně čekám až ke mě data dorazí. “Pushni mi tam ty data.”

V opačné roli já dávám data do cíle.

Pull
Aktivně si beru data ze zdroje. Mám integrační nástroj (třeba SSIS, ADF, Boomi, Informatica, atd.) a tím si sahám do zdrojového systému pro data. Integrační nástroj je v mé správě a já určuji kdy se co stane/přenese. “Já si ty data pullnu.”

V opačné roli já si data stahuji.