Když se začíná s novým reportem tak je jednoduché na nějakou jeho součást zapomenout. S tím by mohl pomoci krátký checklist, který obsahuje všechny důležité kroky, které je potřeba při tvorbě reportu udělat.

 • Identifikace zdrojových dat v Core/Datamart/Dwh vrstvě
 • Vytvoření reportingové vrstvy
 • Zaverzování reportu
 • Načtení dat reportingové vrstvy do PWBI
 • Vybrání způsobu uložení dat (import/direct/hybrid)
 • Parametrizace datových zdrojů
 • Přidání datumové dimenze
 • Vytvoření datového modelu
 • Vytvoření ukazatelů (measures – DAX)
 • Skrytí nepotřebných atributů
 • Naformátování a organizace použitých atributů
 • Výběr barevného schématu reportu
 • Vytvoření základního layoutu reportu (filtry, metainformace, tabulky, atd.)
 • Vhodné pojmenování reportu
 • Napsání dokumentace k reportu
 • Deploy reportu
 • Zpřístupnění reportu uživatelům